Đóng

Luật sư

06Tháng 3

Luật sư  Lê Hồng Lâm Chức vụ: Phó giám đốc Điện thoại: 0908 990 227 Email: ls.lehonglam@gmail.com Học vấn – Đào tạo: + Đại học Tài chính-Kế toán (1983 – Trường Đại học Tài chính-Kế toán) + Cử nhân Luật (1998 – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) + Cử nhân Chính trị…

Xem thêm →

06Tháng 3

Luật sư Nguyễn Thị Huyên Chức vụ: Phó giám đốc Điện thoại: 0936 777 568 Email: huyen@luatsubatdongsan.vn Học vấn – Đào tạo: + Học viện Tư pháp, Nghiệp vụ Luật sư. + Đại học Luật Hà Nội, Cử nhân Luật Kinh tế, 1992 – 1997. + Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội, Cử nhân…

Xem thêm →

06Tháng 3

Thạc sĩ, Luật sư Đỗ Đăng Khoa Chức vụ: Giám đốc Điện thoại: 0912 219 065 Email: khoa@luatsubatdongsan.vn Học vấn – Đào tạo: + Viện Khoa học Xã hội, Thạc sĩ Luật kinh tế, 2016 + Học viện Tư pháp, Luật sư, 2002 + Đại học Luật Hà Nội, Cử nhân Luật Kinh tế – Quốc…

Xem thêm →